Pozivamo vas na sudjelovanje u istraživanju potencijala i potreba GČ Sesvete

Hrvački klub Sesvete je u sklopu europskog projekta “Društveni Centar Sesvete” pokrenuo istraživanje o različitim sferama potreba, ali  potencijala najveće zagrebačke četvrti – Sesvete.  Istraživanje se provodi putem online ankete ankete, te vas molimo da odvojite 5 minuta vremena i popunite anketu koja se nalazi na linku Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog…