Temeljem članka 66. stavak 3. zakona o radu (“Narodne novine” broj 93/14), predsjednik Hrvačkog kluba Sesvete Bistrička 9/1, 10360 Sesvete (u daljnjem tekstu: poslodavac), donio je dana 17.kolovoza 2020. godine

ODLUKU
O RASPOREDU RADNOG VREMENA HRVAČKOG CENTRA- HRVAČKOG KLUBA SESEVETE

Ovom odlukom utvrđuje se dnevni i tjedni raspored radnog vremena Hrvačkog centra- Hrvačkog kluba Sesvete.
Radno vrijeme koji rade u upravnoj zgradi poslodavca, te korištenje hrvačke dvorane.
Tijedno radno vrijeme u upravnoj zgradi raspoređeno je u pet radnih dana.

 Dnevno radno vrijeme je od: 8:oo-12:00 i od 17:oo-21:00 sati
 Treninzi i natjecanja će se provoditi po Planu i programu rada Kluba i Kalendaru HHS.

Donošenjem ove odluke stavlja se van snage prijašnji način rada Hrvačkog centra- Hrvačkog kluba Sesvete i prestaje važiti.
Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči i internetskoj stranici, a primjenjuje se od 17. kolovoza 2020.

17. kolovoz 2020.

Predsjednik HK Sesvete
Miše Kutleša